rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola EKO LUDKI jest bardzo prosta. Przyjmujemy Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Decydując się na przyjęcie Dziecka bierzemy pod uwagę potrzeby całej grupy. Staramy się dobrać Dzieci tak, aby grupy były zrównoważone pod względem płci i wieku.

W naszym przedszkolu o rozpoczęciu procedury zapisu nie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc, Dziecko może zostać wpisane na listę oczekujących.

Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco – do wyczerpania planowanej liczby miejsc. W trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami i sytuacja epidemiologiczna to umożliwi, zapraszamy do wizyt podczas trwania regularnych zajęć. Termin i procedura takiej wizyty ustalana jest indywidualnie z dyrektorem lub nauczycielami.

Przypominamy, że EKO LUDKI są przedszkolem integracyjnym.

rekrutacja odbywa się 4 etapach

 1. 1

  skontaktuj się

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce ZAPISZ DZIECKO.

  Aby dokonać zgłoszenia Dziecka do przedszkola wystarczy pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go za pośrednictwem strony zapisz Dziecko

  Formularz można również przesłać bezpośrednio na adres przedszkole@ekoludkiradom.pl

 2. 2

  poznaj nas

  Umów się na indywidualne spotkanie w formie tradycyjnej lub on-line

  Rodzic / Opiekun otrzymuje mailowo potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia oraz ofertę i dodatkowe informacje do zapoznania się na adres podany w zgłoszeniu lub z którego wpłynęło zgłoszenie. Następnie kontaktujemy się w celu umówienia indywidualnego spotkania w formie tradycyjnej lub on-line

  Spotkanie z dyrektorem przedszkola odbywa się w celu przybliżenia zasad funkcjonowania i wartości, jakimi kierujemy się w przedszkolu EKO LUDKI. Zależy nam na poznaniu stylu wychowywania Dzieci w danej rodzinie, aby nie dochodziło do sytuacji, że przedszkole nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom Rodziców / Opiekunów ze względu na odmienne podejście do Dzieci.

 3. 3

  zapisz Dziecko

  Dokonaj formalności i ustal plan adaptacji Dziecka

  Zdecydowani Rodzice / Opiekunowie podpisują umowę, uiszczają opłatę wpisowego oraz wypełniają pozostałe formularze dotyczące Dziecka.

  Do procesu adaptacji podchodzimy indywidualnie, uzgadniając go z Rodzicami / Opiekunami. Dostosowujemy cały proces adaptacji do Dziecka, stosując się zarazem do aktualnych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i wynikających z nich obostrzeń. Zależy nam, aby proces ten przebiegał w sposób jak najbardziej przyjazny dla Dziecka – tak, aby od pierwszej wizyty w przedszkolu czuło się swobodnie i bezpiecznie.

 4. 4

  gratulacje

  Twoje Dziecko zostaje przyjęte do grona EKO LUDKÓW.

  Rozpocznie wspaniałą przygodę poznawania świata w zgodzie ze swoją naturą w tętniącym życiem miejscu – stworzonym specjalnie dla rozwoju Twojego Dziecka.

zapisz Dziecko

opłaty

 • wpisowe

  350zł

  Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną. Pobierana jest przy zapisie Dziecka do przedszkola. Wpisowe obejmuje podstawową wyprawkę, w skład której wchodzą materiały Montessori, plastyczne oraz pozostałe materiały niezbędne podczas pobytu Dziecka w przedszkolu.

 • czesne

  600zł

  Czesne płatne jest za każdy miesiąc kalendarzowy, płatne „z dołu” do 5-tego dnia kolejnego miesiąca. Cena obejmuje pobyt Dziecka w przedszkolu w godzinach 07:00 – 16:30 wraz z zajęciami dydaktycznymi, tematycznymi oraz dodatkowymi w ramach czesnego (rytmika, j. angielski, zajęcia z udziałem zwierząt – alpaki, psy, zajęcia sensoryczne i muzyczne).

 • wyżywienie

  12 zł dziennie

  Opłata za wyżywienie obejmuje 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz stały dostęp do wody, owoców i warzyw. Pobierana jest tylko wtedy, gdy Dziecko jest obecne w przedszkolu. Płatność dokonywana jest „z dołu” do 5-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Opłata może zostać podwyższona w przypadku diet specjalnych.

 • rabaty

  10 % rabatu w przypadku opłacenia czesnego za rok z góry
  20% rabatu dla rodzeństwa na czesne drugiego Dziecka
  30% rabatu na wpisowe dla rodzeństwa

  Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
  30% rabatu na wpisowe – rabaty nie łączą się z innymi upustami

opłaty dodatkowe

 • dodatkowe godziny opieki nad Dzieckiem w czasie od 16.30 do 19.00 – 15 zł za każde rozpoczęte pół godziny. Płatne „z dołu” do 5-tego dnia kolejnego miesiąca,
 • zajęcia dodatkowo płatne:
  • j. hiszpański – 60 zł miesięcznie (zajęcia raz w tygodniu),
  • joga dla Dzieci – 60 zł miesięcznie (zajęcia raz w tygodniu),
  • indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej, logopedyczna – ok. 60 zł / 45 minut (dla Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w cenie czesnego),
 • wyjazdy organizowane średnio raz na kwartał (wyjście do kina, teatru, muzeum, różnego rodzaju wycieczki krajoznawcze etc.) – opłata w granicach 15 - 20 zł.

Dla Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego od stycznia 2021 częściowe zwolnienie z opłaty czesnego.

zapisz Dziecko

Drodzy Rodzice,
zdajemy sobie sprawę, że stoicie przed dokonaniem bardzo ważnego wyboru dotyczącego opieki nad swoimi Dziećmi. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zachęcamy do umówienia się na spotkanie w przedszkolu. Chętnie oprowadzimy Was po nowych przestrzeniach edukacyjnych przygotowanych z myślą o najmłodszych, odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy aktualną ofertę opiekuńczo-dydaktyczną.

Zapraszamy do spotkań w przedszkolu w formie tradycyjnej lub on-line.

zapisz Dziecko

w naszym przedszkolu nabór trwa cały rok

zapraszamy Dzieci
od 2,5 do 6 lat

pobierz formularz rekrutacyjny

pdf doc

wypełnij i wyślij wstępny formularz zgłoszeniowy